top of page

Bipolär Sjukdom

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. 

Symtomen kan förändras genom livet, och därmed vilken typ av bipolär sjukdom du har.

De flesta med bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan perioderna, men inte alla. Det finns de som är deprimerade nästan hela tiden och har mycket korta perioder med hypomani eller mani. 

Bipolär sjukdom börjar ofta med en eller flera depressioner. Då kan det vara svårt att veta om det är en sjukdom som präglas av enbart återkommande depressioner, eller om det är bipolär sjukdom. Att få depressioner utan manier är mycket vanligare än att ha bipolär sjukdom. 

Det är mycket ovanligt, men det finns de som enbart har återkommande manier eller hypomanier.

Ofta kommer då en depression senare i livet, men inte alltid. 

Du kan också ha en eller flera perioder med blandade tillstånd, så kallade blandepisoder eller blandtillstånd. Då kan du ha maniska och depressiva symtom samtidigt, eller pendla kraftigt mellan tillstånden inom loppet av samma dag.

Att vara överaktiv och rastlös ena stunden, och i nästa känna hopplöshet och förtvivlan brukar vara extremt jobbigt. Självmordstankar är då vanliga.

Du kan få psykotiska symtom under en blandepisod, men de kan även komma i samband med en depressiv eller manisk period. Psykotiska symtom innebär att du har vanföreställningar och upplever tillvaron förändrad, som i en dröm.

Du kan då tro att du styr tillvaron eller förstår tillvaron på ett högre plan, som inte andra har förstått.

bottom of page