Mina älskade mikrober, Startar psykisk ohälsa i magen ??

Datum och tid
torsdag 28 februari 2019
18:00 - 20:30

Plats
IBIS-intresseföreningen Bipolär sjukdom

Finns det ett samband mellan hur vår hjärna mår och sammansättningen på magens tarmflora ?
En studie i bakgrunden och möjligheten en ny framtida behandlingsform.

 

IBIS har fått äran att bjuda in Lars Abrahamsson till februaris månadsföreläsning.

Lars Abrahamsson, 73 år (gift, 2 barn och 6 barnbarn)                                                        Sjukhuskemist, arbetat på Karolinska, NÄL och Uddevalla
Varit chef för läkemedels- och droglaboratoriet NÄL
Lektorat i klinisk kemi Vårdhögskolan
Publicerat ett 50-tal vetenskapliga publikationer inom klinisk kemi.

Varmt Välkomna.