Månadsmöte

Datum och tid
torsdag 23 augusti 2018
18:00 - 20:00

Plats
IBIS

Månadsmöte gästas av Einar Trollerud från Gyllingen.

 

Han kommer att berätta om Gyllingens verksamhet och vad de har att erbjuda familjer med barn där någon av föräldrarna har psykisk sjukdom.

 

Gyllingen är en mötesplats för familjer
där någon är eller har varit psykiskt sjuk

När någon i familjen är psykiskt sjuk påverkar det alla. Känslor av oro, rädsla, ilska, skam eller skuld är vanliga. Det är därför viktigt att alla i familjen ges möjlighet till ökad kunskap om psykiska sjukdomar och om möjligheten att förhålla sig till dem. Det kan också vara värdefullt att få träffa andra som varit med om ungefär samma sak.

Gyllingen erbjuder gruppdeltagande och individuella kontakter för barn (från 7 år), ungdomar och föräldrar. Vi arbetar pedagogiskt och deltagandet är kostnadsfritt. Målet med Gyllingens verksamhet är att stärka både barn och vuxna och att göra psykisk sjukdom talbart i familjen. Vi är fristående från kommunen och psykiatrin och arbetar på vårdnadshavares uppdrag. Vi tar emot studiebesök och kommer gärna ut och informerar om verksamheten.

 

Klicka på länken om du vill läsa mer om Gyllingen:  http://www.gyllenkroken.se/gyllingen