Bättre kontroll på tvångsåtgärder i psykiatrin behövs

IBIS Intresseförening bipolär sjukdom kräver bättre kontroll över användandet av tvångsåtgärder i psykiatrin Fredagen 11maj 2018 rapporterade SVT om att hundratals bältesläggningar saknas i Socialstyrelsens statistik under 2017 trots att samtliga landsting varje månad måste rapportera antalet bältesläggningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Nyheten väckte bestörtning och fick oss på IBIS att reagera Läs mer…