Välkommen till IBIS, intresseföreningen för bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom är den moderna benämningen på manodepressiv sjukdom. Numera räknar man med att denna sjukdom drabbar mellan 2 till 4 procent av befolkningen. IBIS, intresseföreningen bipolär sjukdom, har funnits sedan år 2003. Sedan år 2014 har vi vår verksamhet i Stiftelsen Gyllenkrokens lokaler i Göteborg.

Föreningen vill fungera som ett forum och socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga, närstående samt andra intresserade.

Vi har vår bas och det mesta av vår verksamhet i Göteborg. Här finns idag närmare 20 000 personer med någon form av bipolär sjukdom.

Många har aldrig fått någon diagnos, men svårigheterna att klara av livet blir inte mindre för det. Kanske är Du en av oss?

Med denna hemsida vill IBIS förmedla kunskap som vi vet kommer att betyda en skillnad när du söker vård för en misstänkt bipolär sjukdom eller vid en behandling av sjukdomen. Vi har källhänvisning på de flesta sidorna och vi har använt oss i huvudsak av två av de mest meriterade sakkunniga inom bipolär sjukdom, Tom Fahlén (TF), psykiatriker grundare av IBIS samt författare till utbildningshäftena Bipolär sjukdom och Lars Häggström(LH), specialistläkare i psykiatri och författare till BIPOLÄRBOKEN.

Bipolärsjukdom – är den underdiagnostiserade sjukdomen. Bipolär affektiv sjukdom är det moderna namnet för det som tidigare kallades manodepressiv sjukdom.

Tillståndet innebär sjukliga förändringar i stämningsläget. Den bipolära sjukdomen medför svängningar mellan perioder av överaktivitet så kallad mani eller hypomani och perioder av minskad energi som är ett depressionsliknade tillstånd där självmordsrisken är vanlig.

Dessutom påverkas samhället, anhöriga och vården med stora belastningar, både socialt och ekonomiskt om man inte kan identifiera och behandla personer med bipolär sjukdom i tid.

Men det finns effektiva behandlingsformer som gör att de allra flesta som får bipolär sjukdom kan leva ett normalt liv utan svårare symtom. Men det krävs kunskap i att identifiera sjukdomen och erfarenhet att behandla diagnosen bipolär sjukdom. Med denna hemsida vill vi ge en övergripande information om bipolär sjukdom och vilka möjligheter det finns för att må bättre.

Men vi hoppas även att anhöriga och personal inom vården kan hitta information som kan hjälpa personer med bipolär sjukdom.

Det finns många frågor som både omgivningen och den som drabbas av bipolär sjukdom ställer sig. Man börjar ofta med att söka efter olika rationella förklaringsmodeller eftersom det gör vi när vi till exempel faller och bryter ett ben. Orsaken till fallet kan vara ett halt underlag eller att vi stod på en stege. Resten av förloppet kan rationaliseras till att vara en olycka. Men på sjukhuset så tycker man nog att det var dumt att man gick upp 5 meter på en stege eller att man inte hade halkskydd på sina skor när det var så isigt ute.

Den somatiska behandlingsprocessen inleds i det här fallet med en röntgenbild därefter en operation med påföljande medicinering, framförallt mot smärtan. Tre månader senare kan vi konstatera att vi borde vara mer kloka och tänka efter före innan vi går ut när det är våris på marken eller kliva upp på en stege med träskor.

När man drabbas av en psykisk sjukdom i allmänhet och bipolär sjukdom i synnerhet så blir det svårt att finna rationella förklaringsmodeller till frågor som till exempel hur fick jag sjukdomen och varför fick just jag sjukdomen.

Även andra frågor som hur länge kommer jag vara sjuk, blir jag aldrig frisk, måste jag alltid äta medicin och kanske den mest intressanta frågan som även anhöriga ställer, kan allt bli som vanlig igen?

Vi tror inte att allt kan bli som vanligt efter att man får en psykiatrisk diagnos som bipolär sjukdom. Vår erfarenhet med många personliga möten med bipolära och anhöriga är övertygade om att de som idag mår bättre, än det man gjorde innan man fick sin diagnos, har fått rätt bemötande och medicinsk behandling, äta sin medicin, kunskap om sin sjukdom och lärt sig leva med sin sjukdom.

Många får inte rätt behandling mot sin bipolära sjukdom och orsaken till detta är många. Den enklaste förklaringsmodellen är att vården inte har resurser att diagnostisera personer med bipolär sjukdom. Men den mer realistiska förklaringen är att bipolär sjukdom har ett mycket skiftande uttryckssätt där det finns ett spektrum av olika bipolära varianter. Dessutom är gränsdragningen mellan vad som är ångest, personlighetsstörning (Borderline), neuropsykiatriska tillstånd (ADHD, ADD) och bipolär sjukdom oftast svår att skilja mellan eftersom de har flera gemensamma drag.

Den bipolärt sjuke söker oftast till primärvården för att få hjälp och då är det mest vid depression och kunskapen att upptäcka en bipolär depression kunde vara bättre. Och skulle man söka hjälp inom psykiatrin så blir diagnosen, allt för ofta, en annan.

(LH.)De vanligaste ”feldiagnoserna” är en unipolär depression (det betyder att man inte har inslag av manier och det är en enstaka gång), ångestsyndrom, personlighets-störning, schizofreni eller missbruk. Detta är en realistisk verklighet, att risken för att inte få rätt omhändertagande och behandling av din bipolära sjukdom är stor…. men det går att lösa och nyckeln är att du och din anhörig inhämtar mer kunskap om bipolär sjukdom.