Vår verksamhet

om-oss-2-900px
Aktiviteter
IBIS anordnar café på lördagar mellan 13.00 och 15.00.

onsdag kvällar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00 har vi caféträffar för personer mellan 18-35 år. På våra caféer bjuder vi på fika, och en kan komma hit för att få en pratstund med andra som befinner sig i liknande situationer som en själv. Vill en inte prata så går det bra att bara lyssna och fundera.

Studiecirklar

Anhörig- eller närståendeutbildning

Det är ett känt faktum att kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos närstående har stor betydelse för att förhindra återinsjuknande för den som lider av sjukdomen.
IBIS anordnar studiecirklar några gånger per år där du som anhörig eller närstående kan få mer kunskap och diskutera din situation med andra närstående.

Självhjälpsgrupper

Vi samlar också självhjälpsgrupper några gånger per år. I dessa grupper kan en på ett strukturerat sätt samtala om sin sjukdom. Självhjälpsgrupper har vetenskapligt bevisat god effekt.

Besök på vårdavdelningar
Vi besöker regelbundet vårdavdelningarna 362 och 366 på Östra Sjukhuset, och ger patienterna där en möjlighet att prata med någon utomstående.

Inflytande för personer med bipolär sjukdom och deras anhöriga
IBIS har ett nära samarbete med bipolärmottagningen, i Göteborg, som är en specialistmottagning för patienter över 18 år med bipolär sjukdom I och II. Föreningen är också representerad i inflytanderådet för SU Psykiatri/Affektiva och Psykos.

Samarbeten med andra brukarorganisationer
IBIS har en plats i styrelsen för NSPH i Göteborg.

Vi medverkar även i evenemang som Psykiatrins dag, etc..

Har du någon fråga du vill att vi skall arbeta med så kontakta oss!