Anhörigutbildning

anhoriga2-900px

Man vet att en ökad kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos närstående har stor betydelse för att förhindra återinsjuknande för den bipolära.

IBIS i Göteborg anordnar studiecirklar i form av samtalsgrupper minst två gånger om året där du som anhörig eller närstående kan öka kunskapen om de olika sjukdomstillstånden.
Vill du veta mer om det är du välkommen att kontakta Lars Bengtsson, antingen via E-post eller på 0706-48 98 01.

Även på andra orter där man har affektiva enheter, har man patient- och anhörigutbildning i bipolär sjukdom.

Självhjälpsgrupper

Vill du starta grupp på din hemort finns det olika vägar. Du kan:

· be en kurator, sjuksköterska eller annan personal inom vården att hjälpa dig att komma i kontakt med andra som vill delta i en grupp

· försöka att få vården att anordna patient- och anhörigutbildningar om sjukdomar och behandling. Deltagarna kan sedan starta självhjälpsgrupper

· vända dig till ett studieförbund

· kontakta Föreningen Balans eller be oss på IBIS att undersöka om det finns medlemmar på din hemort som är intresserade av att bilda en grupp

· undersöka vilka lokala patient- och anhörigföreningar som finns där du bor. Där finns ofta kunskap och samarbetsvilja.

· Anhörigas Riksförbund är ett annat alternativ.

Lästips om du vill veta mer


att-lara-sig-leva
Att lära sig leva med bipolär sjukdom (PDF)