För anhöriga

anhoriga2-900px

För många som lider av bipolär sjukdom kan en anhörig eller närstående person bli något av en livförsäkring – en person att hämta stöd, hopp och motivation från, och som också kan hjälpa till vid tecken på försämring.

Livet som anhörig är svårt och krävande. Det är inte lätt att se sin kära förändras från en skepnad till en annan; från sitt vanliga jag till negativ, ältande och kanske anklagande; eller till uppvarvad, intensiv, överaktiv och insiktslös.

Många anhöriga vittnar om svårigheter att veta hur de ska bete sig i dessa olika perioder. Man vill vara ärlig, men ändå inte starta konflikter. På så vis kan livet som anhörig ibland upplevas som en balansgång på skör lina. Jobbiga sjukdomsepisoder kan lämna ärr i förhållandet och på allvar skada tilltron och tilliten. Det är därför viktigt att ge anhöriga, och inte minst barnen, möjlighet att bearbeta sina känslor och upplevelser relaterade till sjukdomsperioder. Detta, kombinerat med kunskap om sjukdomen, kan vara en läkande kraft i förhållandet – och till stort stöd inför framtida eventuella insjuknanden.