Boklistan

Här hittar du ett antal boktitlar som är utvalda av IBIS:

Egna upplevelser av bipolär sjukdom


Faktaböcker om bipolär sjukdom


Suicid och suicidförsök


Andra böcker om psykisk ohälsa och hälsa


Skönlitteratur och självbiografier om psykos-sjukdomar