Patientutbildning

behandling-900px

Ökad kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos patienten och deras närstående har stor betydelse för att förhindra återinsjuknande. Inom klinisk psykiatrisk verksamhet i Sverige erbjuds på sina håll strukturerad patientundervisning som en del av behandlingen. Inriktningen på undervisningen kan ha olika fokus och inriktningar. En del utbildningsinsatser inriktar sig på att personer ska få mer kunskap om sjukdomen och därmed få en insikt om vikten av farmakologisk följsamhet. Andra har som fokus att öka personens kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser, och därigenom även öka sin förmåga att hantera de problem som uppstår i vardagslivet eller förändra sin situation för att minska stress.

IBIS i Göteborg anordnar studiecirklar minst två gånger om året där du med bipolär sjukdom kan öka kunskapen om de olika sjukdomstillstånden. Dessa utbildningar genomförs i grupper om 6-8 personer. Att genomföra behandling i grupp kan ha många fördelar såsom avdramatisering, igenkänning samt kunna skapa kontakter. Du får möjlighet att ta del av andras erfarenheter samt dela med dig av dina egna. Självklart väljer du själv hur mycket du vill delta med just dina erfarenheter.

Är du mellan 18 och 35 år och har diagnosen bipolär sjukdom, så har IBIS en ”mötesplats” för dig där man träffas, fikar, diskuterar och skapar nya kontakter. Titta under aktiviteter här på hemsidan för mer information.

Även på andra orter där man har affektiva enheter, finns patient- och anhörigutbildning i bipolär sjukdom.

Psykopedagogisk intervention, PPI är ett undervisnings- och stödprogram för patienter med olika typer av diagnoser och deras närstående . Programmet är ett verktyg som används för att öka förståelsen för sjukdomen och att hjälpa familjer i det dagliga livet.

Kontakta din klinik eller patientförening för mer information om vilka kurser som startar. Vill du starta en egen kurs så kan du kontakta ditt lokala studieförbund.

Lästips om du vill veta mer


att-lara-sig-leva
Att lära sig leva med bipolär sjukdom (PDF)