Månadsmöte 3/5 kl. 18:00.

Datum och tid
torsdag 3 maj 2018
18:00 - 20:00

Plats
IBIS

Månadsmöte 3/5 kl. 18:00.

På mötet kommer Charlotta Lagerberg att tala om högkänslighet. Charlotta är författare, föreläsare och beteendevetare. Hon har även erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdom och vuxna och har tidigare arbetat med utsatta människor vid både skola och BRIS och inom kommun och myndighet. Hennes vuxenbok Bara för din skull är en roman som utspelar sig i Göteborg och belyser socialt utanförskap, och hennes roman Orkidébarnet om högkänsliga Lo belyser högkänslighet och skam.

Föreläsningen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 50 kronor för inträde.