NSPHiG kartlägger hur SIP (Samordnad Individuell plan) fungerar i Västra Götaland och behöver din hjälp.

Känner du någon som inte fått en SIP även om hen varit berättigad det? Hjälp  gärna NSPHiG att kartlägga hur SIP fungerar i Västra Götaland.

Har du eller din närstående varit i behov av SIP (Samordnad individuell plan) men ändå inte fått det? Besvara gärna vår korta enkät: https://goo.gl/forms/qNQFkRfnrYKlD0A33

Samordnad Individuell Plan, SIP, är en lagstadgad insats för personer med behov av insatser från bägge huvudmän, kommun och landsting, sedan januari 2010. Insatsen har som mål att å ena sidan synliggöra den enskilda personens behov av stöd och samordna stödet mellan huvudmännen, men också att tydliggöra ansvaret för respektive huvudman i det gemensamma arbetet med den enskilde.

Det går att svara på webbenkäten till och med söndagen den 9 september, föredrar man att fylla i en pappersenkät kan man höra av sig till NSPHiG så ordnar de det. Svaren kommer att vara anonyma.

NSPHiG har ett uppdrag att undersöka hur SIP fungerar i Västra Götaland utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv.

Undersökningen görs i samarbete med Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland och på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*