Bättre kontroll på tvångsåtgärder i psykiatrin behövs

IBIS Intresseförening bipolär sjukdom kräver bättre kontroll över användandet av tvångsåtgärder i psykiatrin

Fredagen 11maj 2018 rapporterade SVT om att hundratals bältesläggningar saknas i Socialstyrelsens statistik under 2017 trots att samtliga landsting varje månad måste rapportera antalet bältesläggningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Nyheten väckte bestörtning och fick oss på IBIS att reagera mot detta. Tvångsåtgärder inom psykiatrin är att jämföra med polisiärt ingripande då dessa är en inskränkning av våra grundläggande fri- och rättigheter. Att inte rapportera dessa underminerar rättssäkerheten och patientens förtroende för psykiatrin och för vården i stort. Därför kräver IBIS att IVO och andra relevanta kontrollorgan och myndigheter gör fler kontroller av användandet av bältesläggningar och andra tvångsåtgärder inom vården.

IBIS vill också att bältesläggningar på sikt ska tas ur bruk i svensk psykiatri och ersätts med mer mänskliga, mer rättssäkra och mindre våldsamma metoder. Sådana metoder finns redan på olika håll i världen som t.ex. på Island. Där är bältesläggningarna förbjudna och har inte använts sedan 1932. Vi vill att alternativa metoder undersöks och att det utformas nya åtgärder som ersätter bältesläggningar.

IBIS Styrelse

Bättre kollkontroll på tvångsåtgärder i psykiatrin behövs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*